חסר רכיב

אל חוף הסוציאל דמוקרטיה | עמירם קופר

24/04/2023

למתחדשים כמו לשיתופיים, המודל הקואופרטיבי יאפשר לשמש מגדלור לציבורים רחבים ולהגיע אל חוף הסוציאל דמוקרטיה 

 

אין ספק כי חברי הקיבוצים (בהכללה) עברו ועוברים טרנספורמציה זעיר בורגנית תוך שהם נאחזים עדיין בדפוסי החיים הקיימים בחלק מהמערב – צפון ומרכז אירופה - המשלבים סוציאל דמוקרטיה עם קפיטליזם.

 

התנועה הקיבוצית חדלה להיות תנועת התיישבות משימתית. הקיבוצים המתחדשים השתחררו והקיבוצים השיתופיים משתחררים אט אט מדפוסי החיים הקומונליים  -מהערבות ההדדית המלאה והשוויונית. החלופה אשר ניתן תוך אימוצה לבנות ולהבנות יחד כקיבוץ, היא החלופה הקואופרטיבית: קיום חברה דמוקרטית מלוכדת (כישוב, מדינה, או פדרציה) יציבה ובת קיימא, תוך השקעה מאוזנת, רעיונית, חברתית ומשקית בשלושה רכיבי הדמוקרטיה - חופש, שוויון, ואחווה.

 

הקפיטליזם אימץ את החופש הפרוע המאפשר לבודדים (לרבות מניפולטורים) להשתלט על ההון הגדול ועל הסדר החברתי תוך התעלמות מערך השוויון, תוך התבססות על תאוריות פיקטיביות אודות דינמיקה של שוויון הנוצר מעצמו בסביבה קפיטליסטית. אשר לערך האחווה, הוא גויס ומגויס בעיקר לעת מלחמה באויבים זרים המאיימים להכחיד ישות לאומית, מדינית או דתית.

 

***


ריקא ופוחז כדונלד טראמפ תעתע ועודו מתעתע בכמחצית מאזרחי ארה"ב ומשכנעם כי מצוקותיהם כפרטים נגזרות משלטון הדמוקרטים "הרמאים" ו"הלא יוצלחים", אשר מביאים על האזרח הפשוט רעות חולות. לעומת זאת הוא, טראמפ, יכול על נקלה בעזרת "כישוריו הייחודיים" להתגבר על משבר הדמוקרטיה הקפיטליסטית בארה"ב, החווה תחולת עוני של 20% ויותר מהמשפחות ומקדם אי שוויון של 0.37 לפי מדד ג'יני (מדד 0 מבטא שוויון מלא). ממול, הדגמים הסוציאל דמוקרטיים הקיימים בארצות סקנדינביה ובנלוקס (בלגיה הולנד לוקסמבורג), מציגים תחולת עוני של 8%-5% ומקדם אי שוויון של 0.25. הדבר מלמד כי ניתן לעצור בכלים דמוקרטיים את המכבש הקפיטליסטי המתעתע, אשר מדרדר את המעמד הבינוני לרוב גדול של קשי יום ולמיעוט הנאחז בשולי אדרת ההתעשרות.

 

לצערנו התפיסה הקפיטליסטית עדיין דומיננטית בכלכלות הדמוקרטיות המפותחות בעולם. הקואופרציה הנרחבת - החלופה הרעיונית לתפיסה המשקית הקפיטליסטית - לא הוטמעה עדיין בקנה מידה אשר יכול לקפיטליזם במציאות הדמוקרטית. התארגנות נרחבת לבעלות ציבורית קואופרטיבית שוויונית לא סחירה על ההון, תוך הקצאת רווחים הוגנת, מיועדת בעדיפות ראשונה לשמירת הסביבה, ליצירת סף הכנסה תקני גבוה ושוויוני לכל בית אב ולאספקת שירותים ציבוריים איכותיים נגישים לכל נפש. התארגנות כזו מהווה עדין מטרה ראויה במציאות הדמוקרטית המודרנית.   

***


אם הקיבוצים, מתחדשים כשיתופיים, לא יצליחו יחד לקדם מודל קואופרטיבי קיבוצי ובין קיבוצי נרחב, המבטיח סף הכנסה ורווחה שוויוני הולם לחבריהם, תוך ניהול ציבורי ערכי שקוף ודמוקרטי, תתאיין אפשרות הקיבוץ לשמש מגדלור חברתי לציבורים גדולים ולהגיע אל חוף הסוציאל דמוקרטיה.

 


קואופרציה. חלופה ראויה לקפיטליזם (התמונה מאתר משרד הכלכלה)


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

תגובה לתגובת זמי

עמירם קופר | 26/4/2023

אם לא נצליח לייצב מודל קואופרטיבי שיוויוני לאורח החיים בקיבוץ ולשותפות בינקיבוצית נרחבת סביר להניח כי הדבק החברתי קהילתי יתפורר ופערי ההכנסה הגדלים ירחיקו את משפחות החברים זו מזו. בעיית אי השוויון והתדרדרות ההכלה החברתית בצד הרס סביבת הקיום מהווה בעיה מרכזית בעולם הדמוקרטי. בריחה מהתמודדות בתהליך זה מעלה כוחות מניפולטיבים לא רק ביחידות מדיניות - גם ביחידות קטנות כקיבוץ ושותפות בין קיבוצית.


מודל קואופרטיבי בישראל

זמי בן חורין | 24/4/2023

מודל קואופרטיבי בסגנון קיבוצי או אחר לא יתקיים בימי חיי, גם לא כנראה לעולם. זה עוד האחזות בחלומות באספמיה שנראים טוב כשכותבים אותם אבל בלתי ישימים לחלוטין בישראל. ראה תחזיות דמוגרפיות, כלכליות. אולי בצפון אירופה, שאנחנו רחוקים ממנה 100 שנה לפחות זה אפשרי.

דפים לוח אלקטרוני

נמצאו 0 תוצאות
הוספת דף
חסר רכיב