חסר רכיב

הדרך לתיקון | אלדד שלם

21/03/2023

אל מול ההקצנה הקפיטליסטית, על השלכותיה השליליות, ראוי  לנסות ולבנות מחדש את החלופה הקיבוצית-שיתופית, להתאימה לזמננו ולהציעה לחברה

 

עיקר כוחו של הרעיון הקיבוצי משחר ימיו, היה היומרה להציע אלטרנטיבה כוללת לשיטת החיים הקפיטליסטית ליברלית; כזו השומרת מצד אחד על רוח הומניסטית אך מציעה גם ממשק שונה לחלוטין בין הפרט לכלל – כזה המבטיח את שוויון ערך האדם – על כל היבטיו.

בראשית המאה הקודמת החלופה הזו הנתפסה כחיונית והכרחית על רקע הניצול ההולך וגובר של שכבות נרחבות בחברה ויצירת פערים חברתיים וכלכליים המאיימים על חוסנה. על רקע זה גובשה גם התפיסה הקומוניסטית שכבשה את השלטון בחלקים נרחבים של העולם.

במהלך אותה מאה - אחרי שתי מלחמות עולם שגרמו המשברים הכלכליים שהיו תוצר של  אותה שיטה - השכילו מנהיגי העולם הקפיטליסטי לרסנה ולשים לה סייגים באמצעות בניית המודל של מדינת הרווחה, בניית כלים שיגבילו את כוחם של בעלי ההון ויבטיחו תנאי קיום הוגנים יחסית לחלקים נרחבים בחברה.

מודלי הביניים הללו ריככו עד מאד את ההשלכות השליליות של השיטה הקפיטליסטית ואפשרו עשורים רבים של יציבות כלכלית ורווחה חברתית באותן מדינות. מנגד, החלופה הקומוניסטית הלכה והסתאבה, איבדה את הממד ההומניסטי שלה לחלוטין – עד שקרסה.

נוכח ההצלחה היחסית של שיטות הביניים מחד, וקריסת המודל הקומוניסטי מאידך, הלכה ואבדה היוקרה של האלטרנטיבה שמציעה התנועה הקיבוצית שרבים ראו בה חלק מעולם האתמול ההולך וגווע.


העניין הוא שאותה הצלחה נבנתה במידה רבה על היכולת לרסן את ההשלכות השליליות של השיטה, באמצעות צעדים שנגדו את רוחה הכללית המקדשת את חופש הפרט. כך קרה שבמקביל לקריסת החלופה הקומוניסטית נסדקו גם החומות של מדינת הרווחה. הלכי רוח התומכים בהסרת המגבלות על ההון הפכו לזרם מוביל בכלכלה העולמית. התגברות של זרם זה החזירה אל מרכז הבמה גם את ההשלכות החברתיות הקשות של אותה שיטת חיים.

בדורנו, ובמיוחד נוכח האיום הסביבתי הניצב לפתחה של האנושות, ועל רקע התמורות הטכנולוגיות המפליגות, המשפיעות על דפוסי התקשורת האנושית ועל כל תפיסת האדם את עצמו מול הזולת ומול העולם הממוחשב שסביבו, שב וחוזר הצורך להציב חלופה לשיטה זו – שמאיימת לכלות את החברה האנושית (או את אנושיות החברה) ואת כדור הארץ.


 הקפיטליזם הובילנו למבוי סתום

הקפיטליזם הובילנו למבוי סתוםהחלופה הקומוניסטית הלכה והסתאבה. (התמונות מוויקיפדיה)

השאלה היא האם השיטה הקיבוצית על גווניה השונים, יכולה להציע סוג חלופה כזה. לטעמי, הניסיונות לייצב את קו ההגנה סביב המודלים של מדינת הרווחה הנם בעייתיים – בהיות מדינת הרווחה עצמה סוג של קפיטליזם מרוכך; ככזאת היא נמצאת במגננה מתמדת מול הרוח הליברלית המתיימרת לדבר בשם "חופש האדם" כערך מקודש, באופן שכל מנגנון המגביל "חופש" זה נתפס כסותר את הערך המרכזי עליו מושתתת החברה. התופעות אותן מתאר דורון נדיב במאמרו באתר זה (14.3) מעידות על אותו קרב נסיגה בו מצויה השיטה.

חשוב להעיר: העובדה שנדרשת חלופה איננה אומרת שהיא נמצאת בהישג יד, אבל ראוי  לחפשה. עלינו להקדיש מאמץ ומחשבה לבחינת עקרונות לאורם ניתן להציב את השיטה הקיבוצית ולהפיצה בקרב מעגלים קהילתיים אחרים בחברה הישראלית והעולמית. מהלך כזה, אם יצליח – עשוי להשיב לרעיון הקיבוצי את הכוח שאבד לו – הן במישור הפנים קיבוצי והן במעגלים הנמצאים מחוץ לו.

עוצמתו של הרעיון הקיבוצי המקורי נשענה על שני ממדים: האחד - קשור לכל הנושא המעמדי והשאיפה לבניית חברה הנמנעת מיצירת פערים מעמדיים; השני – קשור לממד הבין אישי – בניית חברה המבוססת על דיאלוג ושיח אנושי – כזה שנותן ביטוי מלא יותר לאנושיות האדם - קצת ברוחו של מרטין בובר. הצעתי היא לנסות ולבנות מחדש את האלטרנטיבה הזו, תוך התאמתה לזמננו.


אלדד שלם הוא חבר קיבוץ מעברות.


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

מגדלוריות הקיבוץ

עמירם קופר | 26/3/2023

אין ספק כי חברי הקיבוצים (בהכללה) עברו ועוברים טרנספורמציה זעיר בורגנית תוך שהם מושפעים

מדפוסי החיים במערב המשלב סוציאל דמוקרטיה בקפיטליזם (צפון ומרכז אירופה). התנועה הקיבוצית חדלה להיות תנועת התיישבות משימתית , והקיבוצים  (לרבות ה"שיתופיים") השתחררו ומשתחררים מדפוס החיים הקומונלי תוך שהחלופה אשר ניתן תוך אימוצה לבנות ולהבנות היא החלופה הקואופרטיבית. קיום חברה מלוכדת (ישוב, מדינה, או פדרציה) יציבה וברת קיימא מותנה בחתירה/השקעה מאוזנת רעיונית חברתית ומשקית בשלוש רכיבי וקטור הדמוקרטיה - חופש, שוויון, ואחווה. הקפיטליזם אימץ את "החופש הפרוע" המאפשר לבודדים (לרבות מניפולטורים) להשתלט על ההון ועל הסדר החברתי תוך שהוא מתעלם מערך השוויון .מפתח תאוריות פיקטיביות סביב הדינמיקה של שוויון שנוצר מעצמו בסביבה קפיטליסטית , וערך האחווה מגויס לעת מלחמה באויבים המאימים להשמידנו. המציאות באר"הב  בה ריקא ופוחז כטראמפ יכול לטעטע במחצית האזרחים ולשכנע כי רע להם מכיוון שהדמוקרטים רמאים, לא יוצלחים וכו' חושפת את משבר הדמוקרטיה הקפיטליסטית. 20% תחולת עוני , 0.37 מדד אי שוויון (ג'יני). במציאות הקיימת הדגמים הסוציאל דמוקרטיים הקימים בארצות סקנדינביה ובנלוכס (רווחה אוניברסלית) מציגים את רמת ההתמודדות האפשרית במכבש הקפיטליסטי המטעטע במעמד הבינוני. החלופה לתפיסה המשקית הקפיטליסטית היא תפיסה קואופרטיבית. יצירת בעלות קואופרטיבית נרחבת  לא סחירה על ההון המניב תוך שחלוקת הרווחים מיועדת בעדיפות ראשונה ליצירת סף הכנסה תקני גבוה ושוויוני לכל בתי האב, ובמקביל אספקת שירותים ציבוריים מוזלים , מסובסדים, וחפשיים ללא תשלום. אם הקיבוצים לא חצליחו יחד להריץ מודל כזה באורחות חייהם הם לא יוכלו לממש את תאורית "המגדלור"d

נותר בקיבוץ משהו מגדלורי , אבל.....

אבנר (קיפי) כרמל | 25/3/2023

אלדד שלום ,

אתה וגם ליאור שמחה אינכם חדלים מלהתרפק על הימים שבהם היתה התנועה הקיבוצית שלנו גורם מגדלורי שמקרין 'אור לגויים' , ומייחלים ליום בו תשוב תנועתנו ותהיה מגדלור ואור-לגויים . אבל אתה 
וגם ליאור מתעלמים שוב ושוב מהעובדה שגורם בעל תכונות מגדלוריות עדיין קיים בתנועתנו הקיבוצית
והוא ערך השיתוף והשיוויון שממשיך להתקיים בכ-35 הקיבוצים שמשתייכים למטה-השיתופי . 
אך במציאות שבה כ-88% מקיבוצי התנועה כבר עברו להתנהלות פערית(דיפרנציאלית)ולא-שיוויונית,
עליך ועל ליאור לבחור : או שאנו שבים לדבוק בערכי השיתןף והשיוויון כמייצגיה המגדלוריים של התנועה הקיבוצית שלנו , או שאנחנו מודים שהתנעה הקיבוצית כבר לא תהיה גורם מגדלורי במציאות 
הקפיטאליסטית השולטת מסביבנו ומפילה דוד ועוד קיבוצים שיתופיים ברשתה הלא-שיוויונית . 
ובמלים אחרות , מגדלוריות קיבוצית המקרינה אור ל'גויים' שמסביבה יוצרים ועושים במעשים (אשר 
ממשיכים להתקיים , כאמור , בקיבוציי  המט"ש   -   לא ב'מלים יפות' בלבד, במעשים ולא במאמרים.

הסוסים ברחו

זמי בן חורין | 22/3/2023

אלדד יקר אתה צודק! אבל באורווה לא נשארו סוסים. אחרת את הרכבת. המערכה הוכרעה זה מזמן, גם בקיבוצי רמות חפר הזכור לטובה.

חסר רכיב