חסר רכיב

בכיתי/בניתי לך ארצי – מבט קדימה | שמשון ליבמן

12/07/2023

מלחמת השבטים על "הסיפור היהודי הלאומי המשותף", על  מלחמת (מגילת) העצמאות 2023, ועל בניית סנהדרין חדשה

 

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם, תן דעתך שלא תקלקל ולא תחריב את עולמי. שאם תקלקל, אין מי שיתקן אחריך".

 

נקודות מוצא:

# ישראל 2023 היא משבר קיומי כישות יהודית ציונית; היא גם הזדמנות על בסיס ההכרה בסיבות למשבר וגיבוש מחדש של הסיפור היהודי לאומי.

 

# זהו משבר שיש בו חשיפת הנגעים שמלווים את "העם היהודי" לכל אורך ההיסטוריה שלו, שנטמנו בצוק "ברית הגורל", במימוש "התקווה בת שנות אלפיים".... ופרצו החוצה במסע הבוטה שמנהיגה הממשלה הנוכחית, על רקע התעלמות ממגילת העצמאות והתפישה הבסיסית של התנועה הציונית.  

 

# בניסיון לבנות את "ברית הייעוד", בתחושת יוהרה (עם סגולה) הנשענת על ביטחון פיסי (צבא וכלכלה) ובהינתן תוצרי מלחמת ששת הימים - ויכוח על כיבוש או שחרור שבו שנאת אחים הורסת כל חלקה טובה - מתקיים בארצנו ניסיון להפר את שיווי המשקל העדין שבבסיס ההסכמות על הבנת המושג דמוקרטיה, על מקומה של הדת במדינה, על מדיניות ליברלית וסוציאלית, ובכלל על תפישת אזרחי המדינה כולם, על המיעוטים שבה.

 

# מדינת ישראל היא בית לאומי לבני הדת היהודית (פנינו אל מול כל בני הדת היהודית בעולם) המכירים בזכויות המלאות של כל המיעוטים שחיים עמם. בני הדת היהודית, כפי שמתגלים בימים אלה, אינם עם, אלא התקבצות של שבטים הרואים את המדינה, חובותיה כלפיהם וחובותיהם כלפיה בצורה שונה. מסיבה זו אין אפשרות לדבר על אחדות אלא על שותפות.

 

# מדינת ישראל עומדת לפני משבר הדמוגרפיה שלה, בהינתן הנשיאה בנטל ויכולת הקיום שלה בעתיד של בנינו ונכדינו והלאה.

***

כור ההיתוך הפך להיות כור ריתוך (א.ב. יהושע) שהחליד ודורש הגדרה מחדש. "לחם" הארץ הזו נושא עמו מאבק פנימי בין "מלחמה" ל"חמלה", בין "מחילה" ל"מחלה" ולכל המחפשים את ה"חלום".

"לב" ליבה של מדינת ישראל 2023 נמצא ביכולת להסכים על קהילת מהגרים מתרבויות שונות שגם אם הצליחה להחזיק יד ביד שבעה עשורים, תוך העלמת עין מהשונות, נזקקת לראות עצמה היום כקהילת "לב" = "לחוד" ו"ביחד".מאזינים להכרזת העצמאות. כור היתוך, או כור ריתוך? (הצילום: ויקיפדיה)

***

משכך עלינו להתארגן לכדי מאבק ארוך אבל מתמיד להגנה על תפישתנו הציונית בארץ הזו, בתקווה שנמצוא את הדרך לקיים את המדינה על שבטיה.

בהינתן ההבנה שהללו הקוראים לעצמם: "ציונות דתית" סגורים על המטרה לבנות את הסיפור היהודי על פי תפישתם התיאוקרטיה משיחית, והזמן אינו מהווה איום עבורם, בבחינת האמת היא שלהם – אין מקום לפשרות. זהו מאבק על הסיפור היהודי לאומי המשותף שבזכותו הוקמה המדינה והפתרון נמצא אך ורק ביכולת לקיים מסגרת ליברלית/דמוקרטית המכילה את כל הזרמים או, חלילה, פירוק הסיפור היהודי שאפשר הקמת המדינה אחרי שנות גלות.

***

המשמעות של מהלך כזה היא לנסח "חוזה חדש", "חוקה קטנה או גדולה" שתאפשר לשבטים להחזיק במדינה, כל שבט על פי דרכו, בשותפות הדורשת הגדרת זכויות וחובות (נטל) המחייבת את הכלל, לרבות גיבוש ערכים ותפקידים מוסכמים שיש להם משמעות תקציבית במנהל המשותף של המדינה.

 

למה אנו נדרשים בכדי להגיע לשיח הבונה שותפות חדשה:

# עלינו להניח למשילות/מנהיגות לבוא מתוך כבוד ענווה ודוגמא אישית. לבוא מתוך הזהות המגוונת שהתגבשה/ו ליהודים בארצם. בבסיסה היא זו המונחת במגילת העצמאות.

 

# עלינו לנסח את "מדורות השבטים" בבחינת "מאבק לאדם" (ה-מ' מנוקדת בשווא ובפתח גם יחד).

 

# עלינו להסיר מראשינו את כתר האדנות והעיוורון המוכה מהקנאות הדתית שמנסה להפוך אותנו לאחרים ולפחות טובים והגונים. שומה על כולנו לזכור כי לפני הארון (ארון הקודש וארון הקבורה גם יחד) כולנו שווים....  ואין אנו נושאי התפקיד של "חמורו של משיח".

 

# עלינו להכיר בכך שכולנו - חילוני ודתי כאחד - נושאים אלונקה מלאה וגדושה אהבה ואמונה במקורותינו. אלונקה מלאה חוכמה, אחווה ודעת, הנושאת את המדינה עליה, על בטחונה, על כלכלתה, על ליבתה ומכלול ערכיה האנושיים והציוניים. עליה מונחת אחריותנו, מחויבותנו למה שבין אדם לחברו. הכל בידינו, במדינה דמוקרטית. ולא נוותר מלאחוז ביהדותנו החומלת והמקבלת שהקימה פה את החלום הציוני במו ידיה.

 

# עלינו להכיר בכך שבאלו הימים הוציאו אנשים חסרי אחריות, את כל השדים שהנחנו להם לצד האלונקה ולו בכדי לשמור על החוסן שלנו במאבק על קיומה ופיתוחה של המדינה. מעתה והלאה לא נוכל להשיבם אל הבקבוק. יש ישראל אחרת. כור (היתוך או ריתוך) חדש. "צבא עם" חדש.

 

# בצער אומר: אנחנו לא אחים, אנחנו שבטים הניצבים אל מול הגדרה מחדש של הציונות. מעתה לא חוזרים לאחור. כולנו אחראים ביחד ליטול את המדינה הזו על כתפינו. כולנו שווים בזכויות ובנטל.

 

# אנו מודעים למיעוטים שבינינו, שראויים לכל הזכויות. ברוח מגילת העצמאות  ננסה להביאם למתן שירות כזה או אחר. כולנו תלמידי חכמים ולכולנו החובה והזכות ליתן דין וחשבון אל מול ההתחייבות להורינו שהקימו את המדינה.

***

גם א איננו אחים. אנחנו שבטים. ועלינו למצוא את הסדר מחדש. אנחנו נקשיב זה לזה, נכבד זה את זה, אבל נישא את האלונקה ביחד!!!! באחריות ובשותפות !!! (לא אחדות) ועל פי הכלל : ערבים זה לזה. לא נוותר על המצפן.כינוס הסנהדרין. איור משנת 1883. אנחנו שבטים ונחוץ סדר חדש (מתוך ויקיפדיה)

ומה כן:

1. הקמת "סנהדרין חדשה" שתורכב מאישים מעוררי השראה, ישרי דרך, המייצגים זרמים, עדות ודתות, שייבחרו בדרך שיוסכם עליה בשיתוף הציבור, שמטרתם גיבוש החוזה החדש ברוח הנושאים המוזכרים במסמך זה ועוד....

2. ניסוח חוזה חדש - בניית שיטת משילות (פדרציה של זהויות) שתתאים להיותנו שבטים בתוך בני הדת היהודית והמיעוטים שיחד עמנו בזהויות שונות.

3. הגדרת "קהילות לב" המשייכות לפי בחירת הפרט את אורח חייו (ככל שקשה לקיים זאת גיאוגרפית בארצנו הקטנה). ניתן לראות הצעה ברעיון "ברית רשויות ליברליות" משל ד"ר יובל קרניאל וקבוצתו.

4. הגדרת המחויבות (זכות וחובה...שותפות בנטל ) כלפי המדרגה הקהילתית,  המוניציפאלית וכלפי המדרגה הארצית.

5. הגדרה מחדש של הערכים המובילים / הזהות על השונויות שבה, המחייבים את מעגל הקהילה ואת המעגל הארצי והכל אל מול פני מגילת העצמאות.

6. כאמור טיפול מיטבי בהגדרת זהויות, הגדרת אופן ניהול המדינה על היבטי החוק והממשל, קו מנחה לתפישה החברתית כלכלית לרבות הקשר עם המציאות הביטחונית, וקווים מנחים לחינוך ותרבות. דיון רציני ומעמיק, בשיתוף הציבור על אסטרטגיה ארוכת טווח ולא על טקטיקה.

***

אני מתייצב פה בחשש גדול למפלה נוספת של הבית הציוני. אנחנו בפתח מלחמת אזרחים שעלולה לסמן את סופה של מדינת ישראל.

אני מתייצב פה כמי שמבין שישראל לא תחזור למה שהייתה!!! והכל תלוי בנו. 

אני מניח מסמך זה כטיוטה לדיון. אנא העירו, קצרו, הוסיפו.

 

שמשון ליבמן היה חבר בית העמק ומזכיר תנועת הצופים; מוביל את קבוצת "מבקשים את ישראל", והוביל את המאבק להשבת גלעד שליט

 

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

משאלות לב

רפי כהן | 14/7/2023

ששמשון ידידי מעריך מאוד את דבריך. ניתוח הדברים נכון ומפוכח. אבל כל עוד ליד ההגה יושבים אנשים מושחתים שכל מטרתם לזרוע שנאה ולהתסיס איש ברעהו. לידם משיחי שקר הזויים גזענים ואלימים וערב רב של משתמטים משרות צבאי חלקם אף אינו מכיר בה שום דבר לא יעזור. כדי להקים צוות רעיוני ( סנהדרית או כנסת גדולה) מוסכם , צריך אישיות או מנהיג מלכד אחראי עם פתיחות שאר רוח יושרה וכושר הכלה . הנוכל השקרן הצליח במשך השנים האחרונות להוליך שולל אוכלוסיה גדולה והם מאמינים לשקריו. במציאות הנוכחית אנחנו נשכנע את המשוכנעים . כרגע המטרה צריכה להיות לקעקע את הליגטימיות של הנאשם ולהכריז על נבצרותו למלא תפקיד של ראש ממשלה. ועל יעד זה יש לפעול בכל הדרכים החוקיות ( משפטיות מחאות הפגנות מאמרים ודעת קהל בארץ ובעולם ) רק לאחר שהוא ירד מהבמה נוכל להתחיל בטיהור הבית הקמת צוות חשיבה ודרכים להחזיר למדינה את עקרונות מגילת העצמאות של חרות צדק ושוויון ללא הבדל דת גזע ומין. בכל אופן חשוב שהעלית את הדברים. יישר כוחך.

דיאגנוזה נכונה/ מיכאל ליבני (לנגר)

עזרא דלומי | 13/7/2023

אין אני נכנס להצעת הסנהדרין החדש. 

 אני כן מודה לשמשון ומברך על סוף סוף דיאגנוזה נכונה למה שקורה כאן - הניסיון לבטל את תפיסת  התנועה הציונית כפי שהיא גם מתבטאת במגילת העצמאות.  התנועה והשיגי הציונית הם מעשי האדם - לא של אלוהים. שני עקרונות הם :

1. "אנחנו עם אחד" (על כל הזרמים ו/או שבטים בנו) .  

2. סמכות במעשי הציוני היא של העם - הסמכות היא דמוקרטית ריבונית - היא אינה רבנית הלכתית.

הסנהדרין

צבילי בן משה | 13/7/2023

ניתוח נפלא, מלא השראה ותקווה, לצערי ולדעתי הספור שלנו כמדינה ציונית יהודית ודמוקרטית הסתיים, פרפורי הגסיסה יקחו עשר או עשרים שנה אך הסיום באופק.

מלח הארץ

לאה בן עמי | 13/7/2023

שמשון היקר , אתה מלח הארץ הזו , שורשיך נטועים עמוק באדמתה . לצערי , מעולם לא היה קיטוב כזה במדינה , המדינה קרועה , המדינה בוערת , שחיתות פוליטית , התבטאויות בוטות שרק הולכות ומחריפות ובכל זאת ננסה לשמור על אופטימיות , כי אין לנו ארץ אחרת !

דפים לוח אלקטרוני

נמצאו 0 תוצאות
הוספת דף
חסר רכיב