חסר רכיב

אנדרלמוסיית המעבר לקיבוץ מתחדש | עמירם קופר

10/05/2023

מעבר ל"קיבוץ מתחדש" מצריך בניית מערכת כללים מקיפה ביחסים בין הפרט לחברה בהליך של תיקון מתמיד תחת ההסכמה כי קיבוץ הוא בית

 

מחוללי המהפכה הצרפתית (1789 – 1799) אשר הציבו את הווקטור שרכיביו "חרות, שוויון, אחווה" כמייצג את מטרת הגשמת הדמוקרטיה, בארגון החברתי הגדול (מדינה/לאום), התברברו באשר להפנמה והפעלת הערכים, הבלמים והאיזונים, אשר יבטיחו שווי משקל נאות בין חופש הפרט וזכויותיו, לבין הנורמות והכלים אשר יאפשרו את הדברת העוני המחפיר, מגע חברתי בין אנושי מכבד, והסכמות על דרך הפעלת הארגון הדמוקרטי. אנדרלמוסיה זו כילתה בעת ההיא את הדמוקרטיה הצרפתית ומנהיגיה בעזרת הגיליוטינה.

 

ייסורי השינוי בניר-עוז

קיבוצנו ניר עוז עבר אחרי 64 שנות היותו "קיבוץ שיתופי", לאורח חיים של "קיבוץ מתחדש". המשבר הדמוגרפי היה הגורם המרכזי להחלטה זו (שהתקבלה ברוב  של יותר מ-75% מן החברים). חברים לא מעטים ואני בתוכם האמינו ועודם מאמינים כי תגבורת של חברים צעירים ומשפחות (בעיקר בני הדור השני והשלישי בניר-עוז) ליצירת רצף דמוגרפי, מהווה תנאי הכרחי לקיום אורח חיים דמוקרטי אמיתי, המכיל את כל אוכלוסיית הקיבוץ ומאפשר הצמחת ממסד קהילתי נבחר בר חליפין, המבוסס על חברי הקיבוץ. נחוץ לנו ממסד מכיל וחף מחסמים בירוקרטיים נוקשים באשר ליחסי קבוץ וחבריו (בגילאים השונים) - חסמים המאפיינים ארגונים היררכיים מופרטים. קליטת חברים מתמדת תאפשר שימור שגרת ניהול דמוקרטי ומבוזר תוך התפתחות נושאי תפקידים הצומחים מן ההון החברתי המקומי. מנושאי תפקידים תוצרת בית מצופות תכונות של הכלת ואהדת ציבור החברים, כולם ביחד וכל אחד לחוד, מעבר למיומנות המקצועית.

 

מלכודת ההפרטה

 הקיבוץ המתחדש לא אמור להיות ארגון טכני של מחזיקים במניות, אלא קבוצה חברתית רב דורית המקיימת שותפות קואופרטיבית כלכלית וחברתית. מעבר להמשך דבקות בצמצום אי השוויון תוך תגמול על התמדה וותק באמצעות קרנות הנצברות מרווחי המשק המשותף, יש לפתח את כלי הטיפול האנושי בכל רובד באוכלוסיית החברים בקבוצות הגיל השונות והתלויים בהם. מידת האחריות והרגישות הבין דורית תקבע במידה רבה את התוצאה - ההצדקה לשאת את התואר קיבוץ.

 

ההסכם הבין דורי

עקרון השוויון מונחה במודל "ההסכם הבין דורי" (פול סמואלסון, פיטר דיימונד) – שבו כל דור בונה במשך שנות עבודתו נכסים כלכליים, אשר אמורים לשמש לפרנסתו בתקופת העבודה וגם לעת ולמשך תקופת פרישתו מעבודה (פנסיה). הנכסים הללו משמשים וישמשו גם כבסיס לתעסוקת ופרנסת הדור הבא אשר יצמיח בעבודתו נכסים חדשים. התהליך הזה חוזר ונשנה לדורות הבאים.

 

מידע ושקיפות

החשש מפני "צנעת הפרט" מובילה מדיניות של הסתרת מידע מוגזמת מפני החברים. יתר על כן מידע משמעותי הנוגע לכלל ציבור החברים מוגש להם על ידי מוסדות הקיבוץ במשורה וברמזים. שגרת הדיווח והדיונים הפתוחים לכלל החברים הולכת ופוחתת, ורב השיח האמור להעשיר את הצבר הידע המצטבר הרב דורי, נמוג גם הוא. מצבים בהם יועצים חיצוניים מכתיבים מהלכים וצעדים משמעותיים, מבלי שניתנת לחברי הקיבוץ נגישות ושיח בלתי אמצעי עם יועצים אלו, מטביעים את הדמוקרטיה בביצת ביורוקרטיה. אסיפות כלליות צומצמו אצלנו למפגשי וידאו ב"זום" במקום מפגש בנוכחות חברים לדיון וליבון הצעות לפני הצבעת חברים בקלפי  והחלטות קיבוץ בהתאם .

 

סיכום

ראוי – אף הכרחי כי נקיים שיח ודיון ציבורי לאן פנינו באשר למרכיבים בסיסיים באורח חיינו כקיבוץ. שינוי אורח החיים לדגם "קיבוץ מתחדש" מצריך בניית מערכת כללים מקיפה ביחסים בין הפרט לחברה בהליך של תיקון מתמיד תחת ההסכמה כי קיבוץ הוא בית.

 

 

 ניר עוז. המשבר הדמוגרפי הכתיב את השינוי (הצילום מוויקיפדיה)


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

אשמח לקבל המייל של עמירם ק.9

עמוס שלו | 11/5/2023

דפים לוח אלקטרוני

נמצאו 0 תוצאות
הוספת דף
חסר רכיב