תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
zamibc@gmail.com היוזמות החברתיות
זמי בן חורין
20/04/2023 20:19
אין ליוזמות האלו השפעה נתנת למדידה בסך הקרע בין החברה הדתית והחילונית. זה נותן לרגע הרגשה טובה שנעלמת עם סיום הטקס. צריך לפעול דרך מערכות החינוך הדתיות שלחילוניים אין כניסה אליהם.