תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

אכן איוב...
מיכאל
16/12/2023 16:17
קראתי את הקטע אחרי שםורסמה הידיעה הנוראה על הריגת שלושת החטופים מירי כוחותינו וחשבתי על שלוש משפחות נוספות שקיבלט בשורות איוב.  

מסכים בהחלט
עירוני
15/12/2023 14:10
מה הטעם להתנשא על האויב ולבזות אותו? גם על לוחמינו נאמר ורולי בצדק "מאריות גברו" ברור שהחמאס אינו ארגון של שפנים. שפנים לא טובחים בבני אדם  

מלחמה ארורה
דקלה
14/12/2023 14:44
 תודה לך ולכל כותבי המאמרים שמשקפים את רוח הימים הנוראים האלה.