תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
helmantd3@gmail.com תגובה לאודי
דובי הלמן
04/12/2023 18:10
אודי האם אתה מייחס לחיילי צהל הנמצאים עכשיו בלחימה תאוות שצריך לרסן?