תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
yanchoo30@gmail.com נכון, באמת נכון.
יניב בן חנן
09/11/2023 20:52
באמת, העומס הרגשי שבו אנו נמצאים עכשיו. לא מאפשר לנו, להכיל עוד קריאה של תכנים כאלה ואחרים.