תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
amosbenari@walla.co.ill דמוקרטיה למרחיקי לכת
עמוס בנארי
02/11/2023 07:46
יש כשל מעכתי בדמוקרעיה הישראלית. פגם בסיסי שמאפשר לפאשיסטים לשלוט. הפיתרון קיים בדמוקרטיות וותיקות .- הקמת בית נבחרים נוסף לכנסת . שנבחריו יהיו בהגדרה "מבוגר אחראי" ויהיו קריטריונים ואפשר לפרט. הנבחרים יעסקו בשלושה נושאים:שימור הדמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות , מנהל תקין , ומבט לעתיד. זה בקיצור. ובבניין הארץ ננוחם.  
helmantd3@gmail.com דני זמיר מסרב להתפכח
דובי הלמן
27/10/2023 12:07
האסון שקרה לנו הוא תוצאה של עיוורון. לעיוורון הזה היה רציונל. הרציונאל היה האשליה שיש תוחלת להידברות עם חמאס. לאשליה הזו שותפים אנשים כמו דני יותר מאשר הממשלה. יש מי שעובר עכשיו התפכחות, לא דני. אם האשליה הייתה פשע, הסירוב להתפקח הוא חטא שלא יסולח.  
itsikshpatz@gmail.com לאלו שרוצים להקים מחדש את המדינה.
יצחק
25/10/2023 07:30
אלו שרוצים להקים מחדש את המדינה צריכים לבדוק איזו מדינה הייתה כאן לפני נתניהו. נתניהו לא התלבש על חברה דמוקרטית ופשוט חנק אותה. נתניהו צמח בדמוקרטיה חולה. הדמוקרטיה שלנו מוגדרת באתרים לדירוג משטרים כדמוקרטיה פגומה. כל הארגונים האמורים להקים את המדינה מחדש, צריכים גם לשוחח על מושגי היסוד בחיינו שכוללים את הציונות, המדינה היהודית והדמוקרטיה. הציונות הוגדרה כשהיהודים היו מיעוט בארץ ישראל. הדמוקרטיה אז הייתה רק ביישוב היהודי. למעשה המצב הזה נמשך גם אחרי קום המדינה. אחרי 67 זה הפך אקוטי. 
לכן את המדינה צריך להקים מהיסוד.