תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
zamibc@gmail.com השבר הגדול
זמי בן חורין
30/07/2023 20:34
השבר שחלקנו חווים לא בטוח שיהיה ניתן לתיקון. זה כמו צלחת יפה מפורצלן שנשברה. אפשר להדביק את החלקים ולתלות על הקיר, אבל הצלחת לא תהיה שמישה. זה הנזק הגדול. האמון בהנהגה הפוליטית אבד, אבד האמון במשטרת ישראל, בממשלת ישראל, ברוב האוכלוסיה היהודית בישראל. 50% הצביעו לגוש הימין. 50% לגוש השמאל המורכב ברובו מיהודים, כ 30% כל השאר. אצל ערביי ישראל האזרחים, השבר לא גדול, במילא לא האמינו בממשלת ישראל. השבר הגדול הנו אצל ישראלים יהודים שחלקם מרגישים שגנבו להם את המדינה.  
rozenim@gmail.com לא נוותר!
משה רוזן, קיבוץ ניר יצחק
30/07/2023 08:51
"!On the road to Freedom we shall not be moved"