תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

לא סביר שאין איזון
דויד
12/07/2023 11:16
האם בגלל עילת הסבירות יכול בית המשפט לפעול נגד מינויים פוליטיים? להכניס משפחות מחבלים ארצה? להחליט מי יזכה בפרס ישראל?
כן צריך להגביל את זכות הסבירות למקרי קיצון כמו פגיעה בזכויות אדם