תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
humik@sulamt.org ישן מפני חדש תוציאו
חומי קינן
08/03/2023 15:12
אני דווקא מאד מרוצה מפנסי הלד הפזורים בקיבוץ. בניגוד ללילות החשוכים בעבר , מוארות עתה פינות מרובות , וכל טיול לילי במרחבי המשק, הופך להיות מסביר-פנים.