תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
beeriholtzman44@gmail.com לצאת החוצה מן המעגל הפנימי
בארי הולצמן
25/05/2023 08:15
שלום עזרא,
כל הקבוצות אותן ציינת, מוגדרות על ידי קבוצות פנימיות. נראה לפעמים כי אנו נהנים מניסוחים יפים וחכמים, מלוטשים ומשכנעים ומסתפקים בכך. לא פגשתי ניסוחים כאלה בדיוני קבוצות ההסכמה הרבות להפתיע. אין להסתפק בדיון אקדמי, תהיה רמתו אשר תהיה. עבורי החוצה משמעותו מעבר לבועה הקיבוצית. לדוגמה:
לא פגשתי אף קבוצה ובה פירוט המקצועות בהן עסקו חכמינו המלומדים במקביל לימודי הקודש, לפני מאות שנים. חלק מהם דומים לענפי המשקים כיום. לא ראיתי אותם במבצע "אימהות בחזית", אשר השבוע פיזרו פליירים ופשקווילים בכל הישיבות הנחשבות בבני ברק ובחלק גדול מלוחות המודעות. הן תובעות מהרחוב החרדי לקחת חלק בחברה הישראלית כדי למוסס את חומת הבורות ולגרום להזדהות בין אישית בין אמא חרדית לאמא חרדה כצעד ראשון בגילוי ובהבנת האחר.
 
kibbutzdemocrati@gmail.com יש הפצה החוצה
עזרא דלומי
23/05/2023 10:57
בארי, התכנים הללו לא נשארים "כלואים" בקבוצה זה, יש עוד קבונות ועמודי פייסבוק שהם מופצים בהם. עם זאת, טוב יעשה כל גולש אם יפיצם בקבוצתו ובקיבוצי באמצעות כלי התקשןרת המקומיים, עלון, קהילנט וכו'. אציין כי חרף בקשת מערכת "בין חברים", נאסר על דובר התנועה למסור לנו את רשימת התפוצה שלו בקיבוצים
 
beeriholtzman44@gmail.com נדרשת הפצת תכנים כאלו החוצה
בארי הולצמן
22/05/2023 22:49
שלום למשה, לכותבים וקוראים נוספים,
כמשתתף חדש יחסית בקבוצה זו, אני חווה תסכול עמוק, פעם אחרי פעם, בגין העובדה שתכני המשתתפים נשארים בין קוראי הקבוצה בלבד ומוסיפים שכנוע עצמי ואולי אף סיפוק מעצם הצגת הטיעונים המחודדים. כך המצב לגבי הרשימות בשבועון התנועתי. במילים אחרות - משכנעים את המשוכנעים. עיקר האנרגיה נבלמת בחוגים פנימיים ולכן גם לא משפיעה על ציבורים חיצוניים.
למיטב הערכתי וניסיוני, אין משקל והשפעה למילים "ניאבק" פה ושם. תכנים אלה חייבים לצאת החוצה !
איני מתכוון לקטטות ברשתות החברתיות. רמת הדיונים והגידופים שם אינה ראויה להשתתפות בהן.

לפיכך, מציע לדוגמה פעילויות  מול ואם יתאפשר עם הציבור החרדי. פעילויות אלה מנסות לדלג על חסמים חינוכיים וארגוניים של הרבנים המשפיעים ושל המנהיגים הפוליטיים בקרב החרדים. עיקרה - הפצת רשימות הכוללות את התכנים שלך ושל אחרים ברחובות הישובים והשכונות בהם מתרכזים חרדים. רשימות אלו יעברו "תרגום" לשפה ולמונחים השגורים באוכלוסייה זו.
הרשימות יכולות להיות מופצות אפילו בתחפושת של העיתונים השבועיים שם, בתאי דואר, במתכונת של פשקווילים, בכניסות למוסדות החינוך, במרכזי קניות, בלוחות מודעות אלקטרוניות שיוצבו בשולי אותן שכונות במיקום חסין להשחתה.

פעולות אלו דורשות מימון. זה הזמן לנצל את הארגונים הכלכליים כמקור למימון זה.

 דוגמה זו אינה פוסלת או מקטינה את מאמצי ההידברות בקבוצות שונות המתקיימות כבר עכשיו. היא אינה מתעלמת מפעילות "מאבק המילואימניקים" בסמוך לכניסה הנפרדת בבסיס קליטה ומיון, המיועדת לצעירים חרדים הבאים להאריך בשנה נוספת את תקופת הפטור משירות צבאי. 
 
rheallan@gmail.com תודה עבור המילים
ריאה
22/05/2023 21:11
משלה נהנתי לקרוא את המאמר, תודה עבור המילים. ממש במקום. ד"ש. ריאה