תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
benorin48@gmail.com איכות ותזמון הדיון -שווה
מיכאל בן חורין
03/05/2023 21:47
הכוונה ב"דין פרוטה כדין מאה" שאיכות הדיון (עדים והוכחות) צריכה להיות שווה בשניהם.
אף שהפסיקה איננה בהכרח שווה.
כי קל לאדם לוותר ו/או להתפשר על פרוטה, ולא יוותר על המאה.
מסקנה מעשית: אם קדם דיון על פרוטה לדיון על מאה,
הדיון על הפרוטה-יקדם.